Bọc Phủ Composite Bồn Chứa

ọc phủ composite (FRP) được thực hiện trên nhiều bề mặt sản phẩm và vật liệu khác nhau như: chống...

Đọc thêm

Bọc phủ Composite bề mặt nhà xưởng

Nhựa composite có nhiều tính chất nổi bật so với các loại nhưa bên ngoài nên đã đươc rất nhiều...

Đọc thêm

Gia công composite theo yêu cầu

Gia công composite theo yêu cầu

Đọc thêm